Andel kvinner i kommunestyrer og fylkesting 1901-2023

Andelen kvinner i fylkestingene har helt siden direkte fylkestingsvalg ble innført i 1975 ligger litt over kvinneandelen i kommunestyrene. Tallene for 2019 er korrigert sammenlignet med en tidligere tabell og figur.