Andel kvinnelige ordførere 1979-2023

Mens det i 1979 bare var 2 prosent kvinnelige ordførere, økte andelen til 37 prosent i 2023.