Abortsaken – en indikator på religiøs-sekulær orientering

Holdning til selvbestemt abort har både i Norge og andre land vært en sentral indikator når det gjelder religiøse vs. sekulære verdier. Dette spørsmålet har også gjennomgått en interessant og dramatisk utvikling over tid. Ragnar Waldahl (1995:98) peker på at «Da Arbeiderpartiet i 1969 plasserte abortsaken på den politiske dagsorden, programfestet partiet et abortsyn med liten oppslutning i befolkningen».  Oppslutningen om selvbestemt abort har imidlertid økt markant etter dette. Kristelig Folkepartis velgere skiller seg imidlertid markant ut fra flertallets syn i dette spørsmålet. Det er imidlertid et lite mindretall av KrF-velgerne som er mot alle former for abort. Flertallet godtar abort hvis kvinnens liv eller helse er i fare.