Energi og miljø. Nye stridsspørsmål i møte med gamle strukturer

Sammendrag og diskusjon av hovedfunn i Bernt Aardals doktorgradsavhandling fra 1993. Avhandlingens siktemål var å studere spenningsforholdet mellom et partisystem utviklet ut fra helt  andre skillelinjer på den ene side og en voksende miljøpolitisk bevissthet hos befolkningen på den andre. Hovedspørsmålene gjelder 1) Hvordan det norske partisystemet tilpasset seg denne utfordringen, og 2) Hvordan velgerne […]