Meningsmålinger for dummies

Meningsmåling, opinionsundersøkelse, gallup, partibarometer: kjært barn har mange navn. Hver dag er man nesten sikker på å bli presentert for en eller annen måling eller undersøkelse som sier noe om hva Ola og Kari Nordmann mener om dette eller hint. Like ofte vil noen av oss rynke på nesen og ha innvendinger mot den den […]

Hvilke partier stemmer førstegangsvelgerne på?

Førstegangsvelgernes stemmegivning er spesielt interessant fordi den kan gi et forvarsel om det som vil skje ved fremtidige valg. Partier som mister oppslutning blant de yngste velgerne vil være bekymret for å om dette er et signal om at det kommer til å gå dårlig med partiet fremover. De norske valgundersøkelsene dekker perioden 1957 til […]