Hva hvis fylkestingsvalget i 2019 hadde vært stortingsvalg?

Når vi nå har lagt kommunestyre- og fylkestingsvalget bak oss, rettes blikket framover mot stortingsvalget i 2021. Selv om det er forskjell på lokalvalg og stortingsvalg, skal vi se hvordan mandatfordelingen på Stortinget ville blitt hvis fylkestingsvalget hadde vært stortingsvalg.  For å gjøre en beregning som er rettet mot valget i 2021, må vi imidlertid […]