Publikasjonen I valgkampens hete

Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.). Mediene spiller en avgjørende rolle i moderne valgkamper. Boken studerer samspillet mellom medienes dekning, partienes og politikernes strategier og velgernes reaksjoner. Hvordan håndterer aktører som partier og politiske ledere de nye strategiske utfordringer som troløse velgere og en medialisert valgkamp fører med seg? I hvilken grad og […]

Publikasjonen Norske velgere

Bernt Aardal (red.). Med bidrag av H.M.Narud, F.Berglund, R.Karlsen, G.Stavn og S.Holberg. Da Stein Rokkan i midten av 1960-årene skuet tilbake på norsk politikk, fant han at partimønsteret hadde holdt seg overraskende stabilt siden 1920-årene. Hvis vi i dag ser tilbake 30-40 år, finner vi betydelige endringer. Både SV og FrP er eksempler på at nye […]

Publikasjonen Det politiske landskap

Bernt Aardal (red.). Med bidrag av Frode Berglund, Anne Therese Gullberg, Anders Todal Jenssen, Rune Karlsen, Ola Listhaug, Hanne Marthe Narud og Andreas Tjernshaugen. Boken er utgitt av Cappelen Damm Akademisk. Bokens tittel viser til et forsøk på å tegne et politisk kart over norske velgere og partier. Når man skal tegne kart, trenger man kartkoordinater. […]