Valgdeltakelse ved stortingsvalg etter alder og kjønn 2005-2017

Valgdeltakelsen varierer med både alder og kjønn. de yngste deltar mindre enn eldre, mens de aller eldste deltar mindre enn de middelaldrende. Tradisjonelt har kvinner brukt stemmeretten sin i mindre grad enn menn, men dette har endret seg de siste årene.

Valgdeltakelse ved stortingsvalg blant kvinner og menn 1915-2017

Mens menn brukte stemmeretten sin i større grad enn kvinner helt fram til slutten av 1980-tallet, har kvinner høyere deltakelse enn menn i valgene etterpå. Ved stortingsvalget i 2017  var valgdeltakelsen blant menn 76,8 prosent og blant kvinner 79,9 prosent. Samlet var valgdeltakelsen 78,2 prosent, for øvrig samme nivå som ved valget i 2013..