Det politiske landskap

Boken tegner et politisk kart over norske velgere og partier. Tidligere var sosiale bakgrunnsforhold viktige kartkoordinater. I dag spiller velgernes subjektive standpunkter og politiske grunnholdninger større rolle. I motsetning til vanlige kart er politiske kart plastiske – de skifter over tid. Analysene viser likevel at velgernes grunnholdninger – dvs. kartets «koordinater» – er overraskende stabile på individnivå. Til forlaget

Publikasjonen Valg og velgere

Var dannelsen av regjeringen Solberg uttrykk for et stemningsskifte blant norske velgere? Hadde velgerne beveget seg mot høyre? Skyldtes Miljøpartiet de Grønnes inntreden på Stortinget en ny grønn bølge? Var «regjeringsslitasje» årsaken til at den rødgrønne regjeringen tapte valget, eller ønsket velgerne en ny politisk kurs? Dette er noen av temaene som tas opp i denne […]