Valgstatistikk
Hjem

European Election Database(valgresultater fra hele Europa)

Statistisk sentralbyrås valgsider / historiske tabeller

Kommunal- og regionaldepartementets valgportal / valgresultater

Valgresultater
 

Prosentvis oppslutning alle partier - stortingsvalgene 1885-2017(tabell)

Prosentvis oppslutning alle partier - kommunestyrevalgene 1928-2015 og fylkestingsvalgene 1975-2015(tabell)

Oppslutning om Sosialistisk Folkeparti/Sosialistisk Venstreparti ved stortingsvalg(graf)

Oppslutning om Arbeiderpartiet ved stortingsvalg(graf)

Oppslutning om Venstre ved stortingsvalg(graf)

Oppslutning om Kristelig Folkeparti ved stortingsvalg(graf)

Oppslutning om Senterpartiet ved stortingsvalg(graf)

Oppslutning om Høyre ved stortingsvalg(graf)

Oppslutning om Fremskrittspartiet ved stortingsvalg(graf)

Oppslutning om ulike blokker ved stortingsvalg 1945-2017(graf)

Mandatfordeling
Mandatfordeling for alle partier - stortingsvalgene 1921-2017

Valgdeltakelse
Valgdeltakelse ved stortingsvalg i perioden 1885-2017
Valgdeltakelse ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i perioden 1913-2015
Valgdeltakelse ved stortingsvalg blant kvinner og menn 1915-2009
Valgdeltakelse ved stortingsvalg og lokalvalg etter alder 1993-2011
Valgdeltakelse ved riksdagsvalg i Sverige
Valgdeltakelse ved folketingsvalg i Danmark
Valgdeltakelse ved Eduskuntavalg i Finland
Valgdeltakelse ved presidentvalg i USA

Kvinnerepresentasjon
Andel kvinner på Stortinget 1949-2017
Andel kvinner i kommunestyrer og fylkesting 1901-2015

Ungdom/stemmegivning etter alder
Stemmegivning og valgdeltakelse blant velgere mellom 18 og 21 år
Resultater fra skolevalgene 1993-2017
Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper ved kommunevalg 1995-2007
Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper ved stortingsvalg 1993-2009
Gjennomsnittsalder for partienes velgere 1965-2009

Geografisk representasjon
Antall innbyggere som står bak hver stortingsrepresentant 1989-1997
Antall innbyggere som står bak hver stortingsrepresentant 2005
Antall innbyggere som står bak hver stortingsrepresentant 2009, pluss antall mandater pr. fylke

 Diverse statistikk
LO-medlemmenes stemmegivning 1965-2013