Valgforskning
Valgforskning
Partienes velgerprofiler            
Publikasjoner
 
Hjem        
Trenden er brutt - færre skifter parti!
Tall fra ISF og SSBs store Valgundersøkelse fra stortingsvalget i 2009  viser at velgervandringene ved stortingsvalget i 2009 var de laveste på 20 år. De største vandringene fant sted mellom partier som ligger ideologisk nær hverandre. SV tapte mest til Arbeiderpartiet og FrP mest til Høyre. De største velgerovergangene gikk fra Venstre til Høyre.

  
Dokumentasjonsrapporter og tabeller fra Valgundersøkelsene
Alle stortingsvalgsundersøkelsene siden 1993 er dokumentert i egne rapporter fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Rapportene inneholder også spørsmålsformuleringer og frekvensfordelinger.

   Publikasjoner
Det vil føre for langt å liste opp alle artikler og bøker som tar for seg norske velgeres preferanser og atferd i forbindelse medstortingsvalg. Her finnes likevel hovedpublikasjoner fra Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning. 

  
Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning (ISF)


Profiler i norsk valgforskning: Hanne Marthe Narud (1958-2012)
Professor Hanne Marthe Narud ble tilknyttet Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning som student i 1985. Hun skrev sin hovedfagsoppgave og doktorgrad innenfor rammen av dette programmet og skrev senere en rekke artikler og kapitler med analyser av velgeratferd og politisk representasjon. Hun ble professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 2001. I løpet av et alt for kort liv rakk hun likevel over svært mye. For å bevare minnet om alt det hun var engasjert i av ulike oppgaver innenfor faget statsvitenskap og det hun skrev av artikler, bøker og avhandlinger, legges hennes egen CV med dette tilgjengelig for alle interesserte. Som man vil se er det flere arbeider som ikke er publisert ennå. CV'en oppdateres derfor etterhvert som disse blir publisert.  Les mer...