Valg
 Valgstatistikk
 Artikler, innlegg knyttet til valg

Hjem           Valgstatistikk                                                 Publikasjoner
   Valgstatistikk                                                    Publikasjoner

Fem mandater skifter fylke ved stortingsvalget i 2013
Fordelingen av stortingsmandater på de enkelte fylkene justeres hvert åttende år. Folketallet pr. 1.1.2012 er beregningsgrunnlag for den fordeling som skal gjelde for stortingsvalgene i 2013 og 2017. Fire fylker får flere mandater enn ved valget i 2009, mens fem fylker får færre mandater. 
  
Trenden er brutt - færre skifter parti! Data fra Valgundersøkelsen 2009
Ferske tall fra ISF og SSBs store valgundersøkelse viser at velgervandringene ved stortingsvalget i 2009 var de laveste på 20 år. De største vandringene fant sted mellom partier som ligger ideologisk nær hverandre. SV tapte mest til Arbeiderpartiet og FrP mest til Høyre. De største velgerovergangene gikk fra Venstre til Høyre. 
  
Er forhåndsstemmegivning på internett en fare for demokratiet?
I den senere tid har det vært debatt om det planlagte forsøket med forhåndsstemmegivning over Internett i forbindelse med lokalvalget neste år. Enkelte har krevd at forsøket må avlyses fordi det er "hodeløst", "lite gjennomtenkt" og "en trussel mot demokratiet". Vi deler mange av de prinsipielle bekymringene rundt innføring av Internett-valg. Men i stedet for å konkludere med at det planlagte forsøket må avblåses, er vår konklusjon stikk motsatt. Debattinnlegg i Aftenposten.
  
Spiller det noen rolle om jeg stemmer?
De mest rasjonelle blant oss hevder at det egentlig ikke er noen vits i å stemme. En stemme fra eller til betyr jo likevel ingenting. Er det nå så sikkert at det er riktig? Se hvordan det gikk i Skodje kommune i Møre og Romsdal ved kommunestyrevalget nå i høst. Også i Farsund kommune ble det satt spørsmålstegn ved mandatfordelingen. For å studere virkningene av ulike elementer av valgordninger har vi gjennomført simuleringer ved hjelp av dataprogrammet Celius.
  
Foreslår forsøk med elektronisk stemmegivning
Den 8. februar 2006 presenterte en arbeidsgruppe nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet rapporten Elektronisk stemmegivning - utfordringer og muligheter. Spørsmålet er vurdert ut fra demokratiske, juridiske, tekniske og økonomisk-administrative hensyn. Selv om arbeidsgruppen ikke anbefaler elektronisk stemmegivning utenfor valglokalet med dagens teknologi nå, anbefaler den at det settes i gang planmessige forsøk med sikte på å prøve ut tekniske løsninger og bygge tillit blant velgerne. Grunnen til dette er at man antar at det kan oppstå krav/ønske om denne type stemmegivning på et senere tidspunkt, og at det da er viktig å være best mulig forberedt..
  
Elektronisk demokrati
Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003 ble det gjennomført forsøk med stemmegivning ved hjelp av en elektronisk stemmeurne ("valgomat" ) i Oppdal, Bykle, Larvik og Longyearbyen på Svalbard. Dette forsøket er blitt evaluert av forskere fra Institutt for samfunnsforskning og Rokkansenteret i Bergen. Les rapporten. Se også Kommunal- og regionaldepartementets oppslag om rapporten.