Bernt Aardal 
 

Født 9. oktober 1950. Mag. art. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1979 (historie og sosiologi støttefag). Dr. philos. i statsvitenskap samme sted 1993. Tilknyttet Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) siden 1975. Leder av Valgforskningsprogrammet fra 1985. Forskningsleder ved ISF 1994-2009. Forsker I ved ISF 2009-2013. Førsteamanuensis II 1994-1998 og professor II 1998-2013 ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Ansatt som professor samme sted fra 2013. Bistilling ved Institutt for samfunnsforskning fra 2013. Undervist ved universiteter og høyskoler, og skrevet en rekke bøker og artikler om valg, holdningsdannelse, offentlig opinion og valgordninger. Medlem av Valglovutvalget 1997-2001. Leder av utvalg som utredet innføring av elektronisk stemmegivning, nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet, 2004-2005. Styreleder for Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) AS 2003-2010. Styreleder for Institutt for fredsforskning (PRIO) fra 2007.

Hjemmeside Universitetet i Oslo
Hovedpublikasjoner (bøker)
CV


Adresse og telefon:
Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Pb. 1097, Blindern, 0317 Oslo.

Tlf. 22844234. E-post: bernt.aardal@stv.uio.no