Lenker for politisk interesserte

Politiske partier og organisasjoner  


Rødt


Sosialistisk Venstreparti


Arbeiderpartiet


Venstre

       


Kristelig Folkeparti


Senterpartiet


Høyre


Fremskrittspartiet


Miljøpartiet De Grønne


Norges Kommunistiske Parti


Arbeidernes Kommunistparti (AKP)


Pensjonistpartiet


Kystpartiet


Fridemokratene


Folkepartiet


Internasjonale sosialister


NaturlovpartietElections around the World


Folkemakt

 
Direktedemokratene


Det Politiske Parti


Partiveven (NSD)


Det Liberale Folkepartiet


Demokratene


Norske Samers Riksforbund

Sosialdemokratene i Hordaland    

Forskningsinstitutter, statsvitenskapelige institutter,foreninger

Institutt for samfunnsforskning,
Oslo

Institutt for statsvitenskap,
Oslo

Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Trondheim

Institutt for sammenliknende politikk,
Bergen

       

Institutt for statsvitenskap,
Tromsø

European Consortium for Political Research

American Political Science Association

International Political Science Association

       

Institute for Social Research (ISR), Ann Arbor, Michigan

Arena, Universitetet i Oslo

Political Studies Association of the UK

Norsk Statsvitenskapelig Forening


Meningsmålingsinstitutter

Norsk Gallupinstitutt AS

Markeds- og mediainstituttet (MMI)

Opinion

Research International

       

AC Nielsen

Norsk statistikk

Sentio

 

Dataprogrammer

Søk i norske valgprogrammer 1997-2001


Norske partiprogrammer på CD 1884-2001


Celius Mandatberegning og valgsimulering


Zigne signifikansberegning (gratis)


Internettdemokrati


VOTE.COM

Voting Integrity Project

Voting Integrity National Activity

  Votia, Sverige

       

Election.com

Arizona Primary 2000

Project Vote Smart


Democracy-
Net

Direktedemokratene

Europaeum Policy Forum

The Election TRUST

TrueBallot

 

     

VoteHere

True-Vote

VoteAgent

Savioc Voting Systems

       

Votenet solutions

     

Politiske arkiver, ressurser


Norsk
Samfunnsviten-
skapelig Data
tjeneste (NSD)


Stortingsvalg
1945-1997
Kommune-
resultater


Statistisk
sentralbyrå

Makt- og
demokrati
utredningen

       

NSDs skolevev

ISF's oversikt over statsvitenskap på internett

Internet Resources
on Central and Eastern Europe and Russia

Luxembourg Income Study

       

Valg '97 NRK

Biografier - stortingsrepresentanter 1997-2001

Grunnloven av 1814

Gjeldende Grunnlov

       

ODIN
Offentlig dokumentasjon og informasjon

National (US) Election Studies at the University of Michigan

Links That No Political Scientist Could Live Without (US)


Elections Around the World

       

SNS Författningsprosjekt (Sverige)

Valgdeltakelse over hele verden

Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR)

The Comparative Study of Electoral Systems (CSES)

       

Political Resources on the Internet

McGill Libraries' Electronic Databases

Research Resources in Political Science

The Library of Congress
       

IPSA General Political Resources

  PSA Political Science Database

  Lijphart Elections Archive Political Transformation and the Electoral Process in Post-Communist Europe (Essex)
       
Political Science Resources Political Science Resources on the Web    
       
Mass Behaviour in New Democracies (Strathclyde)Aslak Bonde: Politisk analyse


politikk.no

Gjeldende valglov


Oppslagsverk på nettet

Koordinatoren/
forvaltningen


forskning.no/politikk


Caplex


Store Norske Leksikon


WikipediaNorgeslexi

   

Politiske institusjoner


Stortinget


Sametinget


Interparliamentary Union


International
Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)

       


Radiooverføring fra Stortinget

     

Tidsskrifter


Electoral Studies


Party Politics


European Journal of Political Research


American Political Science Review


Political Science Quarterly

       


Public Opinion Quarterly


Scandinavian Political Studies


Acta Politica


Political Research Quarterly
 

       


Tidsskrift for samfunnsforskning


Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift


American Journal of Political Science


International Political Science Review

       


Annual Review of Political Science


The Journal of Politics


Journal of Theoretical Politics


 

       


PS: Political Science


Nytt Norsk Tidsskrift

   

Valglovutvalgets innstilling

Velgere, valgordning, valgte NOU 2001:3