Celius
 Zigne          Nyttige dataprogrammer


Bestill  

Celius - Mandatberegning og oppslagsverk

Celius er et dataprogram (for Windows) som gjør det mulig å foreta mandatberegninger for stortingsvalg, kommunevalg, fylkestingsvalg og sametingsvalg. Alle stortingsvalg etter 1945 er lagt inn i programmet, og man kan legge inn egne data. Programmet regner også ut mandatfordelinger basert på meningsmålinger (hvor treffsikre er slike mandatberegninger?). Man kan endre de fleste bestemmelser i valgordningen slik at man studere konsekvensene for den endelige mandatfordelingen. Programmet er enkelt å bruke og egner seg både for skoleelever/studenter, journalister, politikere, forskere og velgere. (Se skjermbilder av programmet). Programmet distribueres og selges av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Ny versjon med oppdaterte resultater fra stortingsvalget og sametingsvalget 2013. Bestill programmet hos NSD.          

               

Last ned gratis    

ZIGNE - Hva er signifikanstesting?

Zigne er et program der kan selv kan undersøke om et resultat fra en utvalgsundersøkelse er statistisk utsagnskraftig (signifikant) eller ikke. Utvalgsundersøkelser brukes for å si noe om den befolkningen (universet) som utvalget er trukket fra. Observasjonene i slike utvalg er imidlertid beheftet med tilfeldigheter. Men hvis individene er trukket med en på forhånd kjent sannsynlighet fra universet, kan vi kontrollere for tilfeldighetene. Dette fordi tilfeldighetenes spill i slike utvalg følger kjente teoretiske fordelinger. Signifikanstestens oppgave er å avgjøre om observasjonene i utvalget skyldes noe mer enn tilfeldigheter. Gjør de det, er observasjonen statistisk signifikant.

Observasjoner som kan testes med dette programmet er enten prosentdifferansen mellom to resultater fra samme utvalg, prosentdifferansen for resultater fra to utvalg, eller prosentandelen for et resultat fra ett utvalg. Man kan også foreta signifikanstesting for to serier av partimålinger, og for forskjellen mellom to gjennomsnitt. Det er også mulig å legge inn størrelsen på det universet utvalget er hentet fra (det siste bare fra og med versjon 5.5). Nyeste versjon: 5.9.


Download English version of Zigne

Testing statistical significance

Zigne is a program where you can test whether a result from a sample is statistically significant or not. The program is now in English and is free for everyone to use and distribute to others! However,  you are not allowed to charge anything for the distribution.


Frostbitt
Last ned gratis

Frostbitt er et lite program "just for fun". Programmet regner om temperatur og vind til "effektive kuldegrader".