Velgere i 90-årene, NKS-Forlaget, Oslo, 1999
Av Bernt Aardal i samarbeid med Henry Valen, Hanne Marthe Narud og Frode Berglund
 


”Norske velgere er ikke lenger trofaste mot sine partier. De skifter parti uten hensyn til tradisjonelle skillelinjer, og oppfører seg som konsumenter i et politisk supermarked – uten bindinger verken til partier eller politiske ideologier. Velgerne stemmer ut fra den saken eller det partiet som appellerer mest til dem i øyeblikket. Valgdeltakelsen faller som følge av stadig større avstand mellom velgere og politikere. Det etablerte partisystemet har overlevd seg selv, noe som avspeiles i stadig synkende medlemstall og svekket partitilhørighet. Politikerforakten når nye høyder – noe som viser at det norske demokratiet befinner seg i en dyp krise.” Denne beskrivelsen av norsk politikk synes å være relativt utbredt. Men er alle påstandene riktige? Denne boken analyserer velgervandringer, partitilknytninger og holdningsendringer med utgangspunkt i stortingsvalget i 1997. Analysene viser at noen av påstandene er direkte feilaktige, mens andre må nyanseres.

Innhold:

Kapittel 1 (Av Bernt Aardal): Stortingsvalget 1997
Kapittel 2 (Av Bernt Aardal): Et urolig velgerfolk
Kapittel 3 (Av Bernt Aardal): Stridsspørsmål og ideologisk struktur
Kapittel 4 (Av Bernt Aardal): Holdningsprofiler og stemmegivning
Kapittel 5 (Av Henry Valen): EU-saken post festum?
Kapittel 6 (Av Hanne Marthe Narud): Politiske avstander og regjeringsalternativ ved valget i 1997
Kapittel 7 (Av Frode Berglund): Har partiene mistet grepet på velgerne?
Kapittel 8 (Av Bernt Aardal): Politikerforakt og politisk mistillit
Kapittel 9 (Av Bernt Aardal): Rotløs ungdom
Kapittel 10 (Av Bernt Aardal og Hanne Marthe Narud): Går kvinner og menn hver sin vei?
Kapittel 11 (Av Bernt Aardal og Henry Valen): Norsk politikk foran sekelskiftet