Konflikt og opinion, NKS-Forlaget, Oslo, 1995
Av Bernt Aardal og Henry Valen
 


Denne boken handler om stortingsvalget i 1993. Den er basert på omfattende data om velgernes holdninger til sentrale spørsmål, og i hvilken grad disse fikk betydning for stemmegivningen. Det som særlig kjennetegnet valget i 1993 er EU-saken. Forfatterne gir oss en nøkkel til forståelse av hvorfor valgutfallet skilte seg ut fra andre valg. De viser hvordan strømninger og ideologiske saker slo inn ved valget, og skapte store forskyvninger i partienes styrkeforhold. Valgundersøkelsen i 1993 er en videreføring av et forskningsprogram som startet ved Institutt for samfunnsforskning i 1957.

Innhold:

Kapittel 1 (Av Henry Valen): Stortingsvalget i 1993
Kapittel 2 (Av Henry Valen): Hva skjedde ved valget?
Kapittel 3 (Av Henry Valen og Hanne Marthe Narud): Nedgangen i valgdeltakelsen
Kapittel 4 (Av Bernt Aardal): Den politiske opinion. Holdning til stridsspørsmål og underliggende dimensjoner
Kapittel 5 (Av Henry Valen): EU-saken i norsk politikk
Kapittel 6 (Av Bernt Aardal): Spiller rekordhøy arbeidsledighet noen rolle for valgresultatet?
Kapittel 7 (Av Bernt Aardal): Innvandringsfiendtlighet – en politisk understrøm?
Kapittel 8 (Av Bernt Aardal): Opp og ned med miljøvernet
Kapittel 9 (Av Bernt Aardal): Den sviktende tillit til partier og politikere
Kapittel 10 (Av Henry Valen): Brytningstid