Innholdsfortegnelse:
Kapittel 1: Stortingsvalget i 1989
Kapittel 2: Mellom to stortingsvalg: endringer 1985-1989
Kapittel 3: I skyggen av kommune- og fylkestingsvalget 1987
Kapittel 4: Lokale variasjoner
Kapittel 5: Sosial struktur og partivalg
Kapittel 6: Partienes velgerprofiler
Kapittel 7: På terskelen til 1990-årene
Appendiks: Utvalgsrapport og spørreskjema