Innholdsfortegnelse:
Kapittel 1: Innledning
Kapittel 2: Partier, ledere og politisk avstand
Kapittel 3: De viktigste stridsspørsmål i valgkampen 1985
Kapittel 4: Politiske standpunkter og ideologisk struktur
Kapittel 5: Norsk opinion i endring 1981-1985
Kapittel 6: Holdninger og politisk nærhet
Kapittel 7: Økonomi og stemmegivning
Kapittel 8: Hva skjedde ved valget?
Kapittel 9: Listeforbund
Kapittel 10: Sosial bakgrunn og parti: Langtidstendenser
Kapittel 11: Geografi og politikk
Kapittel 12: Kvinnenes venstredreining
Kapittel 13: Tillit tilpartier og politiske ledere
Kapittel 14: Kommune- og fylkestingsvalget i 1987
Kapittel 15: Tendenser i norsk politikk