Innholdsfortegnelse:
Kapittel 1: Innledning
Kapittel 2: Valget i perspektiv
Kapittel 3: Skiftninger i velgerskaren
Kapittel 4: Partier og sosial struktur
Kapittel 5: Yrke og parti
Kapittel 6: De unges opprør
Kapittel 7: Stridsspørsmål ved valget i 1981
Kapittel 8: Endringer i opinionen
Kapittel 9: Avstand mellom velger og parti
Kapittel 10: forventninger til regjeringsalternativene
Kapittel 11: Sammendrag og diskusjon
Appendiks: Spørreskjema og utvalgsrapport