Valgdeltakelse og lokaldemokrati, Kommuneforlaget, Oslo, 2002
Bernt Aardal (red.)
 

Hvorfor synker valgdeltakelsen i Norge og hvorfor er den lavere enn i andre nordiske land? Fra 1963 til 1999 valgdeltakelsen sunket med over 20 prosentpoeng. Er dette en trussel mot demokratiet eller ikke? Hva mener norske velgere om valg, borgerplikt og demokrati?

Formålet med boken er å ta bekymringen over den synkende valgdeltakelsen på alvor og søke å finne svar på spørsmålet om hva denne utviklingen innebærer og hvilke konsekvenser den kan ha for demokratiets framtid på kort og lang sikt. I vid forstand dreier det seg om å holde debatten om demokratiets vilkår levende.

Boken retter seg mot flere ulike målgrupper: folkevalgte, lærere, elever og interesserte samfunnsborgere som føler ansvar for den retningen samfunnsutviklingen til enhver tid tar.


Innhold:

Kapittel 1 (Av Bernt Aardal): Demokrati og valgdeltakelse - en innføring og oversikt
Kapittel 2 (Av Tore Hansen, Ingunn Opheim Ellis og Anne Lise Fimreite): Spiller egenskaper ved kommunene noen rolle for valgdeltakelsen ved kommunevalg?
Kapittel 3 (Av Tor Bjørklund): Den stadig synkende valgdeltakelsen - noen årsaker og konsekvenser
Kapittel 4 (Av Tor Bjørklund og Ulrik Kjær): Valgdeltakelsen ved lokalvalg i Norge og Danmark - forskjeller og likheter
Kapittel 5 (Av Per Stava): Valdeltaking i Norden - normer, eigeninteresse eller meiningsstyring?
Kapittel 6 (Av Lawrence E. Rose): Normer og roller - borgerpliktens endelikt?
Kapittel 7 (Av Jo Saglie): Partienes rolle i lokapolitikken
Kapittel 8 (Av Aimée Lind Adamiak): Lokale folkeavstemninger i Norge - omfang, temaer og deltakelse
Kapittel 9 (Av Helge O. Larsen): Direkte valg av ordfører - et virkemiddel for økt valgdeltakelse?
Kapittel 10 (Av Bernt Aardal og Jan Erik Klausen): Direkte bydelsvalg i Oslo - enda en mislykket reform?
Kapittel 11 (Av Tor Bjørklund og Karl-Eirik Kval): Innvandrernes deltakelse i lokalvalg