Velgere i villrede..., N. W. Damm & Søn, Oslo, 2003
Bernt Aardal (red.)

Tittelen på denne boken antyder at norske velgere ikke vet helt hva de vil. Er dette et riktig bilde av norsk politikk ved inngangen til et nytt årtusen? Det er flere forhold som støtter en slik påstand. I 2001 ventet halvparten av velgerne med å bestemme seg til under valgkampen, og to tredeler brydde seg ikke særlig om valgresultatet. Nesten halvparten skiftet parti i forhold til forrige valg, men sosial og geografisk forankring spiller fortsatt en viktig rolle. Velgerne opplever at avstanden mellom partiene ikke er så stor, og de deres politiske standpunkter og oppfatninger avgrenses ikke lenger til ett parti.

Utgangspunktet for boken er stortingsvalget i 2001, men forfatterne foretar sammenligninger med andre valg. Boken gir et viktig innblikk i norske velgeres syn aktuelle stridsspørsmål, ideologiske hovedretninger og deres forhold til de politiske partiene.


Innhold:

Kapittel 1 (Av Bernt Aardal): Det første valg i et nytt årtusen
Kapittel 2 (Av Bernt Aardal): Velgere i bevegelse
Kapittel 3 (Av Bernt Aardal): Flyktige stemningsbølger eller politiske grunnverdier?
Kapittel 4 (Av Bernt Aardal): Ideologi og stemmegivning
Kapittel 5 (Av Frode Berglund): Valget i 2001 - skillelinjemodellens endelikt?
Kapittel 6 (Av Henry Valen): Sentrum-periferi motsetningen - en saga blott?
Kapittel 7 (Av Ingunn Opheim Ellis): Politisk kunnskap blant norske velgere
Kapittel 8 (Av Hanne Marthe Narud): Hvem skal styre landet? Velgernes syn på regjeringsalternativene ved valget i 2001
Kapittel 9 (Av Bernt Aardal): Kritiske velgere
Kapittel 10 (Av Bernt Aardal og Hanne Marthe Narud): Er lederen viktigere enn partiet og politikken?
Kapittel 11 (Av Bernt Aardal): Avslutning