Fordeling av stortingsmandater med ulik arealfaktor

Fordeling ved valgene 2005-2009


Fordeling ved valgene 2013-2017

Beregningen er gjort i Celius